Shopfloor control

Delen
Shopfloor control

Shopfloor Control is ons nieuwe shopfloor systeem, wat er op is gebaseerd dat de uitvoerende mensen alleen kunnen zien waar ze mee bezig zijn. Een volgende bewerking dus niet, want alles wat je niet ziet leidt ook niet af.

Onze voormannen die het werk verdelen, krijgen een grove planning op hun scherm, zij zijn bevoegd om deze ’tijdsbalken’ te verslepen naar de juiste medewerker of het juiste proces. Alle machinale bewerkingen plannen we op doorlooptijd, de ambachtelijke bewerkingen bij voorkeur met zo min mogelijk bemanning. Zo kunnen we efficiënter werken en en om een minimaal kwaliteitsverschil te krijgen.

Voor ITEQ betekent dit dat we zo veel mogelijk data koppelen. Dat geldt voor de voorraad, materiaalflow, planning, behoeftes en informatie. Door al deze data te koppelen, kunnen we de efficiëntie verhogen en menselijke fouten uitsluiten of in ieder geval verminderen. U kunt hierbij denken aan: een ERP-pakket, een plan-pakket, CAD/CAM koppelingen, gebruik van Solid Works, calculatiesoftware, Exact boekhouding, FMS systeem en een geautomatiseerd magazijn en het automatisch programmeren van sorteerunits.

Terug naar overzicht